1B ville att deras teckningar skulle ut på bloggen!