Anmälan av frånvaro och andra frågor till: 031-3665823