Mosaiken ska sättas upp i tunnlarna vid Eketrägatan!