Sagan om den onda häxan

Vi ha börjat läsa många sagor i 1B . Vi har tittat på sagomattan och lär oss hur man skriver sagor. Nu har den röda gruppen börjat att skriva en saga. Sagan handlar om en prickig häxa med en liten näsa.  Häxan bor långt in en skog i ett  mörkt, läskigt hus,  fullt med spindelnät och fladdermöss.  Så här har de börjat rita början på sin sagan.