Eleverna i 1B fick rita vad som var glädje för dem.