v.45 7 november information från Universeum kl 17.30-19.30

v.46 simmning

1 december – 1C till universeum

v.  51 (21/12- 9/1) – jullov

skolan börjar den 9 januari klockan 8.00

v. 7 (12/2-16/2)- sportlov